יש לי תוכנה שרצה על שולחן העבודה עם וואצפ והפסיקה לעבוד

David Woolley forums at david-woolley.me.uk
Sun Nov 23 06:54:54 EST 2014


On 23/11/14 11:39, Shlomi Fish wrote:
> Hi all,
>
> On Sun, 23 Nov 2014 10:56:51 +0000
> David Woolley <forums at david-woolley.me.uk> wrote:
>
>> On 23/11/14 09:54, avi mor wrote:
>>> יש לי תוכנה שרצה על שולחן העבודה עם וואצפ והפסיקה לעבוד
>>>
>>> יש משהו חדש? תקלה, שינוי?
>>>
>>> אבי 972-52-7560522
>>>

> A more accurate translation would be:
>
> I have a software application that runs on the desktop using "WhatsApp" and
> stopped working.
>
> Is there anything new?  A malfunction, a change?

In which case, a more accurate answer would be:  WhatsApp is supported 
by a third party plugin, so is not supported by this mailing list.  For 
details of any available support see: 
<https://github.com/davidgfnet/whatsapp-purple/>.
More information about the Support mailing list