Windows Messenger

Peter Buyze PeterB at lantech.com
Mon Nov 23 04:51:43 EST 2009


Does Pidgin support Windows Messenger? It does not feature in the list
of "supported chat networks"on the home page.

 

Thanks & best regards,

Peter

 

 

 
---

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de e-mail contact met de afzender op te nemen.
 
Nothing in this email shall bind Lantech.com b.v. in any contract or obligation. This e-mail is for the intended addressee only. If you have received it in error then please delete it and notify the sender by return e-mail. In case of doubt about correctness or completeness of this e-mail please contact the sender.
 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://pidgin.im/pipermail/support/attachments/20091123/b430bb86/attachment.html>


More information about the Support mailing list