Gadu Gadu up to date problem

Rafał Chaba r.chaba at globtrak.pl
Wed Mar 17 09:22:11 EDT 2010


Dear Supporter,

I am an Ubuntu user for 1 year now. Lately I faced a problem with 
information that polish comunicator Gadu Gadu (which I use through 
Pidgin) sends me  an info that I have version of Gadu Gadu not up to 
date and some users cannot send me any info.

Best Regards 
Rafał Chaba 
----------------------------------------------------------------------------- 
e-mail: r.chaba at globtrak.pl  
mobile: +48 501 602 040
GLOBTRAK Polska Sp. z o.o.  
25-311 Kielce  
Ul. Św. Leonarda 1/25   

www.globtrak.pl

Ta wiadomość i wszelkie załączniki są poufne i przeznaczone wyłącznie 
do wiadomości adresata. Jeśli otrzymałeś tą wiadomość przez pomyłkę 
to używanie, przekazywanie dalej lub jakiekolwiek kopiowanie jest prawne 
zabronione. Prosimy o zniszczenie takiej wiadomości jak również 
o poinformowanie nadawcy.  

   
This email and any files transmitted with it are confidential and 
intended solely for the use of the individual or entity to whom they 
are addressed. If you have received this communication in error you 
are prohibited by law from dissemination, use or any form of duplication
and you must destroy it immediately and kindly notify the sender.

More information about the Support mailing list